Uitvoering

Wanneer u van plan bent te bouwen, verbouwen of te renoveren komt een deskundige van Bouwbedrijf de Wit bij u langs.
Allereerst worden uw wensen geïnventariseerd en alle mogelijkheden doorgesproken: wellicht zijn (goedkopere) alternatieven mogelijk waar u nog niet aan had gedacht. Bouwbedrijf de Wit kan, indien nodig, een architect, een binnenhuis architect of een constructeur inschakelen om u optimaal van dienst te zijn.

Na de inventarisatie wordt aan de hand van de tekening een calculatie gemaakt. Wanneer u het eens bent geworden over de financiële aspecten van het project volgt de eventuele aanvraag van de bouwvergunning bij uw gemeente. Ook hierbij wordt u begeleid.

Als de bouwvergunning is verleend kan Bouwbedrijf de Wit met de werkzaamheden beginnen. Bij uw project wordt één voorman aangewezen die tevens uw aanspreekpunt is. Goede communicatie is daardoor gegarandeerd. Voor aanvang van het bouwen, verbouwen of renoveren worden de betreffende ruimtes, vloeren en dergelijke, afgedekt om stofcirculatie zo beperkt mogelijk te houden. Tijdens de verbouwingsactiviteiten wordt regelmatig schoongemaakt om zo eventueel overlast tot een minimum te beperken. Ook wordt gebruik gemaakt van een mobiel toilet en keetwagen. Een belangrijk voordeel want tijdens de verbouwing is het zo mogelijk uw huis te blijven bewonen.

Na de oplevering van het werk is het nog niet afgelopen. Gegarandeerde nazorg is een van de belangrijkste punten waarmee Bouwbedrijf de Wit zich onderscheidt van anderen. Ook is, eventueel verzekerde, garantie mogelijk.

u kunt Bouwbedrijf de Wit onder meer inschakelen voor: