Woordenboek

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
 
 B  
Balklaag
Stelsel van horizontale balken ter ondersteuning van vloerplanken of – platen, zolderverdiepingen enz.
Bestek
Volledige beschrijving van een te maken bouwwerk, inclusief de materiaalkeuze, de uitvoeringsvoorwaarden, de opleveringsdatum en de prijs met alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn. Het bestek kan met de bestektekeningen de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer.
Bitumen
Teer dat gebruikt wordt bij het waterdicht maken van daken.
Bladlood
Lood dat gebruikt als waterkering in muren en boven kozijnen.
Boeiboord
Betimmering of beplating langs een dakrand of goot.
Boerenvlecht
Metselwerk dat topgevels afdekt.
Bouwtechnische eigenschappen
De eigenschappen die bepalend zijn voor de gedragingen van een materiaal wat betreft de sterkte, de stijfheid enz.
Bouwvak
Bouwvakantie
Bovenlicht
Een raampje van glas dat zich boven een deur of raamkozijn bevindt.
Breedplaatvloer
Betonplaten voor verdiepingsvloeren.
Buigijzer
Instrument waarmee de loodgieter koperen buizen buigt.