Woordenboek

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
 
 M  
Maaiveld
De hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op de woning.
Mastgoot
Goot met halfcirkelvormige doorsnede.
Meerwerk
Meerwerk is extra werk voor de aannemer, dat van tevoren niet begroot is U besluit bijvoorbeeld tijdens de verbouwing dat het handig is om een extra stopcontact in de keuken aan te laten leggen. Vraag de aannemer altijd vooraf wat het meerwerk u gaat kosten en of het consequenties voor de oplevering heeft.
Minderwerk
Werk dat wel begroot is, maar dat komt te vervallen. U vindt het bij nader inzien toch overbodig om een tweede wastafel in de badkamer te laten plaatsen. Ook hier geldt, vraag de aannemer altijd vooraf hoeveel geld u voor het vervallen van bepaalde werkzaamheden terugkrijgt.
Muurplaat
Balk boven op een muur onder aan een hellend dak.