Woordenboek

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
 
 S  
Schoon metselwerk
Metselwerk dat in het zicht blijft en dus uit onbeschadigde stenen moet bestaan en zorgvuldig moet worden gevoegd.
Spouwmuur
Muur opgebouwd uit twee muren met daartussen een ruimte. Die tussenruimte wordt spouw genoemd.
Steensmuur
Muur ter dikte van de lengte van de metselsteen. (circa 20 cm).
Stelpost
Een onderdeel van de begroting dat nog niet vast te stellen is maar waarvoor in afwachting van de werkelijke kosten wel een geschat bedrag wordt opgenomen. Zo kan er bijvoorbeeld een stelpost voor een nieuwe keuken worden opgenomen als u uw keuze nog niet heeft gemaakt.
Strek
Een hele metselsteen.